STANDARD

Типичният сибирски силует:


Demi Siberian Spirit CZ


Juan Carlos Petrův důl CZOscar Sirenevy tuman RUZahar Laskovy zver RUZoriy De L´Amur RU


These are some of our cats' ancestors

На снимките виждате някои от предшествениците на нашите котки


Коя котка е Сибирска?

SIB, съгласно определението на чл. 2.6.15 от Правилника на FIFé, е тази котка, която има документ за произход, доказващ принадлежността й към породата:

 – легитимно родословие 

или 

-  сертификат за признаване, подписан от двама съдии експерти, само ако е родена на територията на бившия СССР, придружава се от ветеринарен паспорт, доказващ мястото на раждане и идентификацията по номер на микрочип.

Всяко коте, което има външно сходство с породата, но не притежава родословие, е представител на домашните полудългокосмести котки. 

Родословията се издават единствено от организации, членове на някй от световните фелиноложки съюзи, като са спазени изискванията на Breeding and Registration Rules (Правила за развъждане и регистрация).Селекцията е възможна единствено между регистрирани SIB представители и кръстосванията с всякакви други породи или безпородни котки са забранени.

В сайта линковете, сочещи родословието на съответното коте, са от международна база данни pawpeds , която отразява официалните документи, и имат илюстративен и информативен характер.


Сибирската порода спада към т.нар. аборигенни, т.е. местни породи, каквито са също норвежската горска котка и мейн куун. Общото при тях е полудългата козина и натурален външен вид. Под натурален вид се има предвид окраски на козината, характерни за дивите представители на семейство котки - жълто-зелени очи, козина с черно-кафяв, оранжев или сив цвят в различните им комбинации и наситеност, при някои с бели петна, шарката е най-често раирана. Срещат се чисто бели или чисто черни котки. 

      


Рисунката показва профила на три сходни породи и разликите в краниофациалните пропорции:

 

Обяснение на съкращенията, използвани в сайта

SIB - сибирска котка

ОЦЕНКИ И ТИТЛИ:

ЕXE - отлична оценка, САС - кандидат шампион, CH - шампион, CACIB-кандидат международен шампион, IC - международен шампион, CAGCIB - кандидат за голям международен шампион, GIC - голям международен шампион,

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

BIV, Best in Variety - най-добър в цветовата група според изложбения клас и породна категория

BIS, Best in Show - най-добър на изложбата според изложбения клас и породната категория

 

БОЛЕСТИ:

PKD-бъбречна поликистоза, HCM-хипертрофна кардиомиопатия, FelV-котешка левкоза, FIV-имунодефицитен синдром (котешки спин)

ГЕНОТИП:

 C/C-отсъствие на ген за сиамско оцветяване, C/cs-наличие на рецесивен ген за сиамско оцветяване (носителство на гена)