Тук представяме настоящите кралици, регистрирани към Sibirela. Само две от тях живеят с нас вкъщи, другите са при наши приятели - само така можем да им осигурим перфектни условия за живот, комфорт, спокойствие, пълноценни ласки и внимание.

 We're introducing you  current Queens of Sibirela cattery. 2 of them are living with us at home, the rest are living with our friends in foster homes - to provide them best environment, life comfort and attention.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЪРВАТА СИБИРСКА КОТКА В БЪЛГАРИЯ!

THE 1ST SIBERIAN CAT IN BULGARIA!

SC NW Corina Asuancats*CZ 

02.5.2007, Ostrava, Czech republic 

PEDIGREE

Offsprings Поколения  ABCFIM

Tests: C/C   (Siamese NON-carrier)

FIV , FelV , PKD Neg. (-) 

HCM - Neg. (-) 2012 , 2015   echocardiography

Neutered 2017

Тук представяме настоящите кралици, регистрирани към Sibirela We're introducing you  current Queens of Sibirela cattery. 

IC  NW Valkiriya Verooka                           CH BG* Felicia Sibirela                    CH Eseniya Verooka*BY

 01.11.2011, St.Petersburg, Russia                                 17.7.2012, Sofia, BG                                        11.11.2014, Minsk, Belarus

 PEDIGREE                                                                            PEDIGREE                                               PEDIGREE  

Offsprings Поколения  G J L  Q                                             Offsprings Поколение N                                          Offsprings Поколение O
Tests: C/C   (Siamese NON-carrier)                                                             C/C   (Siamese NON-carrier)                                     C/C   (Siamese NON-carrier) 

FIV , FelV , PKD Neg. (-)                                                                               FIV , FelV , FelCo - Neg. (-)                                                 FIV , FelV , FelCo - Neg. (-) 

HCM - Neg. (-) 2014 , 2016 echocardiography                                               HCM - Neg. (-) 11.2017 echocardiography                         HCM - Neg. (-) 2016 echocardiography