Тук представяме настоящите кралици, регистрирани към Sibirela. Само две от тях живеят с нас вкъщи, другите са при наши приятели - само така можем да им осигурим перфектни условия за живот, комфорт, спокойствие, пълноценни ласки и внимание.

 We're introducing you  current Queens of Sibirela cattery. 2 of them are living with us at home, the rest are living with our friends - to provide them best environment, life comfort and attention.

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Тук представяме настоящите кралици, регистрирани към Sibirela We're introducing you  current Queens of Sibirela cattery.

SC NW Corina Asuancats*CZ       IC  NW Valkiriya Verooka*RU                        CH BG* Felicia Sibirela

02.5.2007, Ostrava, Czech republic             01.11.2011, St.Petersburg, Russia                                  17.7.2012, Sofia, BG

PEDIGREE                                                                PEDIGREE                                                                            PEDIGREE  

Offsprings Поколения  ABCFIM                     Offsprings Поколения  G J L  Q                                             Offsprings Поколение N
Tests: C/C   (Siamese NON-carrier)                                   Tests: C/C   (Siamese NON-carrier)                                                             C/C   (Siamese NON-carrier)      

FIV , FelV , PKD Neg. (-)                                                        FIV , FelV , PKD Neg. (-)                                                                                 FIV , FelV , FelCo - Neg. (-) 

HCM - Neg. (-) 2012 , 2015   echocardiography                    HCM - Neg. (-) 2014 , 2016echocardiography                                               HCM - Neg. (-) 11.2017 echocardiography

Neutered 2017                                                     

           

 

CH Eseniya Verooka*BY                                        Hyuzi Serebryanaya Mechta *RU

11.11.2014, Minsk, Belarus                                                                     22.2.2014, Moscow, Russia

PEDIGREE                                                                                                  PEDIGREE

Offsprings Поколение O                                                                                                            Offsprings Поколение P

 C/C   (Siamese NON-carrier)                                                                                                         Tests pending

FIV , FelV, FeCo  - Neg. (-) 

HCM - Neg. (-)  2016