name: Corina Asuancats
breed: SIB
colour: n 09 23
eyes: green
sex: female
born: 02.5.2007


HCM - Neg. (-) 2012
(method: Doppler echocardiorgaphy)

FIV and FelV - negative
PKD             - negative

C/C
/cs non-carrier/


Тествана е за:

HCM - /хипертрофична кардиомиопатия/  2012 (-)

FIV /имунодефицитен синдром/ и FelV /левкоза/ 2009, 2011 ( - )

PKD /бъбречна поликистоза/ 2010 ( - )

C/C 2010 - не е носител на ген за колорпойнт окраски /сиамско оцветяване/


Поколения/ Offsprings:

A, B, CF


 РОДОСЛОВИЕ  PEDIGREE  RODOKMEN
още снимки / more photos
title: SUPREME CHAMPION 
National Winner 2011Cat of the year 2010

Изложбени резултати / Cat Shows results

        bg Това е тя - Корина, родословната сибирска котка. Родена е в Чехия на 2. май 2007 г. в гр. Острава в развъдника Asuancats на Мартина Биртусова. Това невероятно създание с огромни очи и кадифен характер расте  под нашите грижи и се радва на компанията на своя връстник Здравко, чаровен полуперсиец. Заедно сме по една единствена причина—трябвало е да бъдем заедно. Нещата се нареждат така, както трябва...Тя е едно по природа възпитано същество, с вродено благородство и аристократизъм. Може би звучи невероятно, но  поведението и погледът й издават съзнание за потеклото, а подбраната селекция на предшествениците й е затвърдила в генетичната памет навиците и на съвършения домашен любимец, и на отличния ловец. Котка с достойнство и походка на принцеса; мила, но не глезена, любвеобвилна, но не досадна, спокойна, но не мързелива, игрива, но не пакостлива, дистанцирана, но приятелски настроена към всички хора и животни.

Корина продължава традицията на знаменитите си коронясани с шампионски титли  прeдшественици и вече има поколения след нея, които съхраняват наследеното и да подобряват потенциала.


 en That's her, the first pure-breed siberian cat in Bulgaria. She was born in The Czech republic on 2nd of may 2007 in Ostrava, Asuancats cattery of Mrs. Martina Byrtusová. This amazing creature with enormous eyes and velvet character grows up prettier under our loving care and enjoys the company of her friend Zdravko, a charming semi-persian. We are together only for one and only reason - destiny. Things follow their way…She is well-mannered by nature, with innate nobility and aristocratism. May be it seems unbelievable, but her behavior and eyes speak of conscious lineage, and the well-matched predecessor's selection has stabilized in the genetic memory the habits of a perfect pet and an excellent hunter as well. A cat with dignity an walk of a princess; kind but not capricious, affectionate but not boring, calm but not lazy, playful but not naughty, independent but friendly disposed to people and animals.

Corina continues the tradition of her crowned with champion titles ancestors and her generations preserve the inherited nobility and improve the potential.

   CZ To je ona, první čistokrevná sibiřská kočka v Bulharsku. Narodila se v České republice 2. května 2007 v Ostravě, v chovné stanici Asuancats Martiny Byrtusové. Tato obdivuhodná bytost s obrovskýma očima a jemnou povahou vyrůstá v naší péči a těší se společnosti svého vrstevníka Zdrávka, roztomilého křížence perského kocoura. Patříme k sobě kvůli jediné příčině – měli jsme k sobě patřit. Všechno se vyvíjí, jak by mělo...Ona je přirozeně vychovaná bytost, s instinktivní ušlechtilostí a vznešeností. Zdá se neuvěřitelné, ale její chování a pohled prozrazují vědomí o svém původu a pečlivá selekce jejich předků prosadila do genetické výbavy zvyky dokonalého miláčka i perfektní šelmy. Kočka s důstojností a chůzí princezny; mazlivá, ale ne rozmazlená, láskyplná, ale ne otravná, klidná, ale ne lenivá, hravá, ale ne raubíř, s odstupem, ale přátelská ke všem lidem a zvířatům.


Corina pokročila v tradici svých ověnčených rodičů a prarodičů a po ní jdou potomci, kteří si uchovají a ještě vylepší její genetickou výbavu.